Blažeković

Osijek, Croatia
Na prostoru Hrvatske, u malim obiteljskim radionicama, već više od četiri stoljeća izrađuju se medičarski proizvodi. U Osijeku djeluje još samo jedna medičarska i svječarska radionica osnovana 1953. koja njeguje tradicionalan način izrade licitara i svijeća. Licitari su unikatni, rukom rađeni proizvodi od tijesta koji plijene pažnju svojom ljepotom i simbolikom. Najčešći su motivi srce, beba, konj karakteristične crvene boje na koju su aplicirani šareni ukrasi. Posebnim prepoznatljivim načinom ukrašavanja upravo su licitari nastali u radionici Blažeković postali jedan od orginalnih suvenira Slavonije i Baranje.